லண்டன் மாவீரர் நாள்! மண்டபத்தினர் நடந்து கொண்டவிதம் குறித்து விசனம்

Sivanthan Maveerar naal 2015 london
லண்டனில் நடைபெற்ற தமிழீழத் தேசிய மாவீரர் நாள் நிகழ்வில் மண்டபத்தினர் நடந்து கொண்ட விதத்தினால் மக்களுக்கு ஏற்பட்ட வலிகள் பற்றி தமிழர் ஒருங்கிணைப்பு குழுவின் சார்பாக திரு சிவந்தன் கவலை வெளியிட்டுள்ளார்.

இது தொடர்பில் அவர் கருத்து வெளியிடுகையில்,

Views:
232
Article Tags:
·
Article Categories:
News · World

Comments are closed.